People

Staff Members

Professor Jiuyong Li (Director)  Dr. Jixue Liu (Deputy Director)
Dr. Ivan Lee  A/Prof Lin Liu
Dr. Thuc Duy Le A/Prof Helen Ashman
Dr. Selasi Kwashie Dr. Wei Kang
Dr. Chinedu Ossai Dr Weija Zhang
Dr Michael Bewong  

 

PhD Students

Jeff Ansah Mark Carman
Debo Cheng MD Zahidul Islam
Gefei Li Xiaomei Li
Sha Lu George Mao
Hossein Parineh Hoang Pham
Mahdi Shafiei Zhenlong Xu
Chen Zhan  

 

Visiting Academics, Students

Xianda Wang (USTC) Buu Truong (PNT Medical Univeristy)

 

Honours Students

Andrew Zamecnik Liang Zhao

 

PhD Graduates

Bing Liu (2011) MD Sumon Shahriar (2012)
Kalaivany Natarajan (2012) Han Jiao (2013)
Muzammil Baig (2013) Thuc Le (2014)
A.H.M. Sarowar Sattar (2015) Masud Karim (2016)
Vincent Nofong (2016) Selasi Kwashie (2016)
Saisai Ma (2017) Abdel-Fatao Hamidu (2017)
Michael Bewong (2018) Tao Hoang (2018)
Weijia Zhang (2018) Sumyea Helal (2019)

 

Previous Staff Members

Dr Jingsong Leng (2008-2009) Dr. Xiaofeng Ding (2012-2013)
Dr Huawen Liu (2013-2014) Dr Jiashen Tian (2013)
Dr Dr Weidong Pan () Dr Guangsong Wang (2014)
Dr Dr. Jie Chen (2014-2017) Dr Hong-cheu Liu (2014-2016)
Dr Lujing Yang (2017-2018) Dr. Kui Yu (2015-2018)
Prof Millist Vincent (2008 – 2018)  

 

Previous Visitors including Visiting Professors

Yingyi Bu (CUHK, 2008) Zhujun Zhang (HUST, 2009)
Bing-yu Sun (CAS, 2010) Zhou Jin (USTC, 2012)
Feiyue Ye (JUST, 2012-2013) Xin Zhu (USTC, 2013-2014)
Youqiang Sun (USTC, 2013-2014) Jianmin Han (ZJNU, 2014-2015)
Chen Zhan (USTC, 2014-2015) Shu Hu (USTC, 2014-2015)
Zhen Shu (NUDT 2014 – 2015) Liang Zhang (USTC, 2015-2016)
Zhen Zou (SCU, 2015 – 2016) Yuan Yu (Fudan, 2015 – 2016)
Xiaotian Guo (USTC, 2015 – 2016) Yizhao Han (USTC, 2016 – 2017)
Thuyen Truong (NUS, 2017) Zan Zhang (HFUT, 2016-2018)
Juan Tang (SCU, 2017 – 2018) Lanlan Tang (USTC, 2017-2018)
Mo Chen (USTC, 2017 – 2018) Shu Yan (USTC, 2017 – 2018)

 

Previous Honours Students

Lei Bai  

 

CONTACTS

D3-08 School of Information Technology and Mathematical Science University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095, Australia.
+61 8 8302 5262
dagunisa@unisa.edu.au
dag-unisa

Data Analytics Group

Data Analytics Group Advanced Computing Research Centre (ACRC) School of Information Technology and Mathematical Science (ITMS) University of South Australia (UniSA)

Scroll to top